Probeer de politieke quiz

Labor Party’s beleid inzake minimum voting age

Kandidaten

Onderwerpen

We onderzoeken momenteel Labor Party’s houding van Labor Party’s aanzien van dit onderwerp. Als u ons wilt helpen om het sneller te kopen, raden we u aan hier hun standpunt in te nemen .

עברית Nederlands