Probeer de politieke quiz
+

Tkuma’s beleid inzake gender workplace diversity

We onderzoeken momenteel Tkuma’s houding van Tkuma’s aanzien van dit onderwerp. Als u ons wilt helpen om het sneller te kopen, raden we u aan hier hun standpunt in te nemen .

עברית Nederlands