Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Labor Party vs Hatnuah [political party] on labor unions

Economische problemen

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen? stats bespreken

Labor Party’s answer: Help Source

Hatnuah [political party] heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

עברית Nederlands