Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 

Labor Party vs Ta’al on bonus cap

Economische problemen

Moeten bonussen van bankiers worden begrensd op 100% van hun salaris? stats bespreken

Labor Party’s answer: Ja Source

Ta’al heeft deze vraag nog niet beantwoord. Wilt u suggereren hun antwoord?

Bespreek dit...

עברית Nederlands