Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Antwoord DitHerinner me om te stemmen

Meer Populaire Kwesties

Zie hoe kiezers spooraansluiting op andere populaire politieke kwesties...

“Verminderen, bedrijven maken op dit moment misbruik van dit programma om de lonen te verlagen”

In respons op: Moet de overheid verhogen of verlagen van de hoeveelheid tijdelijk werk visa aan hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Bespreek dit standpunt...

עברית Nederlands