Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Antwoord DitHerinner me om te stemmen

Meer Populaire Kwesties

Zie hoe kiezers spooraansluiting op andere populaire politieke kwesties...

“Verminderen, en de overheid zou meer stimulansen moeten aanbieden om deze burgers voor te bereiden op het werk”

In respons op: Moet de overheid verhogen of verlagen van de hoeveelheid tijdelijk werk visa aan hooggeschoolde arbeidsmigranten?

Bespreek dit standpunt...

עברית Nederlands