נסה את החידון הפוליטי

Meretz [political party]’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

M>M  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

M>M  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  מס ירושה

האם על ישראל לבטל את מס הירושה?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

M>M  הצהרות ציבוריותעוזרים


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Meretz [political party]’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

M>M  הצהרות ציבוריותלהוריד, אבל רק על מזון ותרופות

הכלכלה  ›  מס חברות

האם על ישראל להעלות או להוריד את שיעור המס לחברות?

M>M  הצהרות ציבוריותלהעלות לתאגידים רב-לאומיים ולהוריד לעסקים קטנים

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

M>M  הצהרות ציבוריותכן

English עברית