Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Israel political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Likud’s polityczne Likud’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Nie, i należy wysłać wszystkich uchodźców z powrotem do Syrii Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Spadek Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Nie i nie powinno się dopuszczać polityków, którzy są w trakcie postępowania o przestępstwo. Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak, a środki te powinny być proporcjonalne do liczby głosów, które otrzymują Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak, i podnieść podatki w odniesieniu do wszystkich grup dochodowych Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Zmniejszone, aby generować wzrost gospodarczy Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Nie, zamiast tego powinno się podnieść podatki dla najbogatszych Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Szkodzą Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Mniej Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Likud’s odpowiedź: Tak, w przypadku większości, ale nie wszystkich narkotyków Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Likud nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Likud wyborcy: Nie Source

Yesh Atid [political party]’s polityczne Yesh Atid [political party]’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie dla tych, którzy nie zamierzają kontynuować nauki czy szukać zatrudnienia Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Nie, powinniśmy wyeliminować każdą okazję, którą terroryści mogą wykorzystać do dostania się do kraju Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Wzrost Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Podnieść Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 50% Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, ale należy zwiększyć nadzór Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party]’s odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Yesh Atid [political party] wyborcy: Nie Source

Meretz [political party]’s polityczne Meretz [political party]’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Możliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, ale jedynie po szczegółowym sprawdzeniu ich tożsamości i stałym monitoringu, który potwierdzi, że nie mają związków z terroryzmem Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Pomoc Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 20% Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Nie, to pogwałcenie wolności słowa Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Meretz [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Meretz [political party]’s odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Meretz [political party] wyborcy: Tak Source

The Jewish Home’s polityczne The Jewish Home’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Pro-life Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Nie Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie w przypadku wyjątkowo brutalnych przestępstw z niezaprzeczalnymi dowodami Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie dla tych, którzy nie zamierzają kontynuować nauki czy szukać zatrudnienia Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Spadek Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Zmniejszone, aby generować wzrost gospodarczy Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualną stawkę Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 20% Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Mniej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, jednak tylko dla celów medycznych Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

The Jewish Home’s odpowiedź: Tak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

The Jewish Home nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

The Jewish Home wyborcy: Nie Source

Labor Party’s polityczne Labor Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Nie, dożywotnie więzienie to cięższa kara Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, ale mniej skupiając się na treningu wojskowym i bardziej na edukacji oraz rozwijaniu umiejętności. Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Wzrost Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Wzrost Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Nie i nie powinno się dopuszczać polityków, którzy są w trakcie postępowania o przestępstwo. Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Spadek Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Podnieść Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Zaoferować pomoc, ale zabronić im wpłacania datków politycznych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Mniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Labor Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Labor Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Labor Party wyborcy: Nie Source

United Torah Judaism’s polityczne United Torah Judaism’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Pro-life Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: No i agencje adopcyjne powinna w pierwszej kolejności oferując dzieci do prostych par przed zaoferowaniem do par homoseksualnych Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, pozwólmy na związki partnerskie, ale nie nazywajmy tego małżeństwem Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, skazywanych jest zbyt wielu niewinnych Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, mężczyźni mogą prawdopodobnie ryzykować powodzenie misji w celu ochrony kobiet przed zagrożeniem Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Zwiększyć, ale dopiero wtedy, kiedy deficyt zostanie mocno ograniczony Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Tak, a środki te powinny być proporcjonalne do liczby głosów, które otrzymują Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Zmniejszone, aby generować wzrost gospodarczy Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, należy zamiast tego obciąć wydatki na cele militarne Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Podnieść Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Szkodzą Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 20% Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

United Torah Judaism’s odpowiedź: Nie, należy uchwalić surowsze prawo antynarkotykowe Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

United Torah Judaism nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

United Torah Judaism wyborcy: Nie Source

Yisrael Beiteinu [political party]’s polityczne Yisrael Beiteinu [political party]’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Nie, pozwólmy na związki partnerskie, ale nie nazywajmy tego małżeństwem Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak, ale tylko ci, którzy mają przeszłość kryminalną Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Wzrost Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak, a środki te powinny być proporcjonalne do liczby głosów, które otrzymują Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 50% Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Yisrael Beiteinu [political party] wyborcy: Nie Source

Kulanu [political party]’s polityczne Kulanu [political party]’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Pro-choice Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Nie, dożywotnie więzienie to cięższa kara Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Spadek Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Tak, a środki te powinny być proporcjonalne do liczby głosów, które otrzymują Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Kulanu [political party] wyborcy: Tak Source

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Zmniejszone, ale tylko w przypadku pożywienia i leków Source

Gdyby rząd zniósł podatek od spadku? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Nie, należy zamiast tego obciąć wydatki na cele militarne Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Obniżyć Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Kulanu [political party]’s odpowiedź: Zaoferować pomoc, ale zabronić im wpłacania datków politycznych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Kulanu [political party] nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki