נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“לא, דרוש מחקר נוסף להערכת ההשפעות ארוכות הטווח של סדיקה”

בשנת reponse ל: האם אתה תומך בשימוש בfracking ההידראולי כדי לחלץ משאבי נפט וגז טבעי?

דון עמדה זו...

English עברית