Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Meretz [political party]’s sağlık hizmeti konulardaki politik duruşları

Sağlık sorunları

Tek ödemeli sağlık sistemini destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Meretz [political party] seçmenler: Evet Source

Hastane ve sağlık hizmetlerinin daha az ya da özelleştirme olmalı mıdır? istatistikler tartışmak

Meretz [political party]’s Cevap: Az ve sağlık sektöründe hiçbir özelleştirme olmalıdır Source

Eğer Esrar yasallaştırma destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Meretz [political party]’s Cevap: Evet, ancak tıbbi kullanım için Source

Hükümet zihinsel sağlık araştırması ve tedavisi için fon sağlamalı mı? istatistikler tartışmak

Meretz [political party] seçmenler: Evet Source

Şehirler yasadışı uyuşturucu bağımlısı olan kişileri tıbbi uzmanların gözetiminde kullanabilecekleri "güvenli limanlar" uyuşturucuyu açmalı mıdır? istatistikler tartışmak

Meretz [political party] seçmenler: Evet Source

Bu tartışın...

עברית Türk