Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 

Meretz [political party]’s fen konulardaki politik duruşları

Bilim sorunları

Hükümet önlenebilir hastalıklar için aşı olmak üzere çocukların ihtiyaç mıdır? istatistikler tartışmak

Meretz [political party] seçmenler: Evet Source

Nükleer enerjinin kullanılmasını destekliyor musunuz? istatistikler tartışmak

Meretz [political party] seçmenler: Evet Source

Bu tartışın...

עברית Türk