Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Evet, ama eğitim ve beceri geliştirme, askeri eğitim ve daha fazla odak az odaklanma ile”

Cevabı içinde: Her 18 yaşındaki vatandaş askerlik en az bir yıl sağlamak için gerekli olmalı?

Bu tutumu tartışın...

עברית Türk