Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Giảm, và chính phủ nên cung cấp nhiều ưu đãi hơn để chuẩn bị công dân cho những công việc này”

Để phản hồi: Chính phủ có nên tăng hoặc giảm số lượng thị thực làm việc tạm thời cho công nhân nhập cư có tay nghề cao không?

Thảo luận về lập trường này...

עברית Ngôn ngữ tiếng Việt]