Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, và các cơ quan nhận con nuôi nên ưu tiên cung cấp trẻ em cho các cặp vợ chồng thẳng trước khi cung cấp cho các cặp đồng tính”

Để phản hồi: Các cặp vợ chồng đồng tính có quyền nuôi con nuôi giống nhau không?

Thảo luận về lập trường này...

עברית Ngôn ngữ tiếng Việt]