Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, vận động viên nên thi đấu dựa trên giới tính sinh học được liệt kê trong giấy khai sinh của họ”

Để phản hồi: Các vận động viên chuyển giới có nên được phép thi đấu trong các sự kiện thể thao?

Thảo luận về lập trường này...

עברית Ngôn ngữ tiếng Việt]