Prøv den politiske quiz

Arbejderpartiet platform og politikker

Kandidater

Emner

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

LP>LP  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

LP>LP  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på Labor Party’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

LP>LP  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Israel hæve skatterne på de rige?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det israelske flag?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Israel acceptere flygtninge fra Syrien?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

LP>LP  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Israel, har ret til at stemme?

LP>LP  Partiets støttebaseNej, kun danske statsborgere skal have lov til at stemme

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Israel øge eller mindske militærudgifterne?

LP>LP  Partiets støttebaseIngen af delene, jeg er tilfreds med det nuværende forbrug

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Israel?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

LP>LP  Offentlige erklæringerMindre, og sørg for mere finansiering fra regeringen

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa, men kun til medicinsk brug

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetik

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

LP>LP  Offentlige erklæringerHjælper

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

LP>LP  Offentlige erklæringerSænkes, men kun på mad og medicin

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

LP>LP  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

LP>LP  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

עברית Dansk