Prøv den politiske quiz

Det jødiske hjem platform og politikker

Kandidater

Emner

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

TJH>TJH  Partiets støttebaseFor livet

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa


Hvor ligner din politiske tro på The Jewish Home’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Israel få lov til at have dobbelt statsborgerskab?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Israel hæve skatterne på de rige?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det israelske flag?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Israel acceptere flygtninge fra Syrien?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa, men lad folk bruge privat forsikring

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Israel, har ret til at stemme?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Israel øge eller mindske militærudgifterne?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerForøg

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Israel?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skulle der være sigt grænser for medlemmer af Knesset?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerSåret

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerFormindsk

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Israel hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerFasthold den nuværende procent

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej, al traffik skal behandles ens og fortsæt internettets åbenhed

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa, enhver borger fortjener ret til at stemme

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære den israelske sprog?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

עברית Dansk