Prøv den politiske quiz

Det jødiske hjem platform og politikker

Kandidater

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

TJH>TJH  Partiets støttebaseFor livet

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa


Hvor ligner din politiske tro på The Jewish Home’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Israel hæve skatterne på de rige?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Israel, har ret til at stemme?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Israel acceptere flygtninge fra Syrien?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det israelske flag?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Israel øge eller mindske militærudgifterne?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerForøg

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Israel?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa, men kun efter fuldførelse af deres straf og prøveløsladelse/prøvetid

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerSåret

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære den israelske sprog?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerFormindsk

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

TJH>TJH  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Israel hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

TJH>TJH  Offentlige erklæringerFasthold den nuværende procent

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

TJH>TJH  Partiets støttebaseJa

עברית Dansk