נסה את החידון הפוליטי

160 תשובות

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד השאיפות האישיות שלך מושפעות מהערכים החברתיים של תמיכה והעצמה על פני תחרות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

באילו דרכים יכולה חברה המבטיחה רמת חיים ראויה לכולם להשפיע על בריאות הנפש הקולקטיבית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

עד כמה אתה מחובר לתפיסה של רווחה חברתית התורמת לשגשוג הלאומי הכולל?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם לכולם היו הזדמנויות חינוכיות שוות, איך לדעתך זה ישפיע על חדשנות ויצירתיות בחברה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד בחירות החיים שלך עשויות להיות מושפעות מהידיעה שישנן תוכניות חברתיות חזקות התומכות בזכויות תעסוקה אוניברסאליות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד יכולה גישה רבה יותר לתוכניות אמנות ותרבות ציבוריות להשפיע על מעורבותך בקהילה או על הצמיחה האישית שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אילו הבדלים פוטנציאליים אתה עשוי לראות בדינמיקה החברתית אם מסים גבוהים יותר על תוכניות רווחה במימון עשירים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם תפיסת העבודה הקשה שלך תשתנה אם הצלחה לא הייתה הדרך היחידה לביטחון כלכלי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

בעולם שבו שירותים חיוניים הם זכויות, לא פריבילגיות, איך היית מגדיר פריבילגיה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מה הייתם מעדיפים בחיים אם הייתם יודעים שקיימים מבנים חברתיים כדי לתמוך במעוטי יכולת?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איך הרעיון של חיים במקום עם פערי עושר צרים יותר מעצב את תפיסת ההגינות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איזו השפעה לדעתך תהיה לטיפול בילדים בחינם על חיי המשפחות והחברה כולה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם נקודת המבט שלך לגבי כסף תשתנה אם כולם יקבלו הכנסה בסיסית לכיסוי צרכים בסיסיים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם אתה חושב שחברה יכולה לתפקד היטב עם מגבלה על ההכנסה המקסימלית או העושר שאנשים יכולים להרוויח, ואיך זה ייראה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם הידיעה שהחינוך שלך ממומן באופן ציבורי ישנה את מחשבותיך לגבי החזר לקהילה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך היית מרגיש לגבי ממשלה שמתערבת כדי למנוע מתאגידים גדולים לשלוט בשוק?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד עשויה גישה אוניברסלית לשירותי בריאות נפש איכותיים להשפיע על הדרך בה אנו מדברים על בריאות הנפש בחברה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם אתה יכול לדמיין עולם עבודה ללא לחץ של ביטחון תעסוקתי, ואם כן, איך זה ייראה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם הדיור היה סביר יותר בגלל סובסידיות ממשלתיות, איך זה עשוי להשפיע על המקום שבו תבחר לגור?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם לכל ילד הייתה גישה לארוחות מזינות בחינם בבית הספר, איך לדעתך זה ישנה את ההתפתחות האקדמית והחברתית שלו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם התחבורה הציבורית הייתה חינמית ויעילה, האם זה היה משנה את המחשבות שלך על בעלות על מכונית או על מגורים רחוקים מהעבודה או מבית הספר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם הכנסה בסיסית מובטחת הייתה זמינה לכולם, כיצד זה עשוי להשפיע על תחושת הביטחון הכלכלי ובחירות הקריירה שלכם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך הייתה משתנה הדרך שבה אתה רואה את ההשכלה הגבוהה אם היא הייתה ממומנת לחלוטין מהמדינה ונגישה לכולם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם הייתם יותר מוכנים לעקוב אחר תשוקה בקריירה אם הייתם יודעים ששירותים חיוניים מובטחים, גם אם זה משתלם פחות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך הרעיון שההצלחה שלך עשויה לעזור לתמוך באחרים באמצעות מיסוי גורם לך להרגיש?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם הייתם מרגישים מחוברים יותר לקהילה שלכם אם הייתה ערובה שאף אחד לא יהיה רעב או יהיה בלי בית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

באילו דרכים חיים בחברה שמעדיפה שוויון כלכלי על פני צמיחה כלכלית עשויה להשפיע על יעדי החיים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך זה גורם לך להרגיש כשאתה חושב על חברה שמנסה באופן אקטיבי להפחית את הסטיגמה סביב קבלת סיוע ציבורי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך היית מיישב את הרצון לעושר אישי עם הצורך להתמודד עם עוני קיצוני באמצעות תוכניות ממשלתיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כשאתה חושב על עתידך, איך הרעיון של שירותי בריאות וחינוך מובטחים משפיע על התוכניות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

אם כל אחד יענה על הצרכים הבסיסיים שלו, איך לדעתך זה ישפיע על האושר הכללי של החברה שלנו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד הנוכחות של רשת ביטחון חזקה תשנה את הגישה שלך לנטילת סיכונים בחיים או בהגשמת חלומותיך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

באילו דרכים יכולה כלכלה המעודדת שאפתנות ותמיכה קהילתית להוביל לחברה טובה יותר עבור הדורות הבאים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד יושפעו המסורת והפרקטיקות התרבותיות שלך בחברה שתומכת מאוד ברב-תרבותיות ובגיוון?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

אם היית יודע שלא משנה היכן אתה גר, הילדים שלך יקבלו חינוך איכותי, איך זה ישפיע על בחירות החיים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

דמיינו את העיר שלכם עם תחבורה ציבורית נקייה ונגישה לכולם; איך זה ישנה את השגרה היומיומית שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד עשוי הדחף שלך להצליח להיות מושפע מהידיעה שאפילו בכישלון, הצרכים הבסיסיים שלך יסופקו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

מניסיונך, האם לאנשים עם יותר עושר יש ערכים שונים מאלה שיש להם פחות, וכיצד זה אמור להשפיע על המדיניות החברתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם המחשבה שעתידו של ילד יהיה פחות תלוי בעושר של הוריו מביאה לך נחמה או דאגה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד חלוקת הכנסה הוגנת יותר תשנה את האופן שבו אתה רואה הצלחה והישגים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

אילו רגשות עולים בך כשאתה רואה אנשים נאבקים לממן צרכים בסיסיים, כמו דיור ומזון?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם הייתם מוכנים להקריב כמה רווחים כספיים אישיים עבור חברה עם פחות עוני וחסרי בית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם גישה לחינוך איכותי צריכה להיות זכות לכולם, ללא קשר לעושר האישי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם איזון בין קפיטליזם בשוק חופשי לתמיכה ממשלתית יכול ליצור חברה הוגנת, או שמא הוא פגום מטבעו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה מאמין שהממשלה צריכה להבטיח שלכל האזרחים תהיה רמת חיים בסיסית, או שזה צריך להיות תלוי בפרט?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כמה חשוב לך שלכולם תהיה גישה שווה לשירותים חיוניים כמו שירותי בריאות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם היית תומך בטיפול בילדים במימון ממשלתי אם זה אומר שכולם יכולים להרשות זאת לעצמם, גם אם המסים יעלו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה חושב שזה הוגן שהממשלה תחלק מחדש את העושר מאזרחים עשירים יותר לבעלי מזל פחות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך היית מרגיש אם כספי המס שלך היו משמשים לספק שירותי בריאות וחינוך לכולם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>
English עברית