נסה את החידון הפוליטי

172 תשובות

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם אידיאל ה’הצלחה’ ישתנה עבורך אם הכסף היה מחולק באופן שווה, וכיצד?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

בעולם שבו הערך שלך לא קשור למשכורת שלך, איך תמצא מטרה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך היית מבטא את היצירתיות שלך אם זה לא היה מוביל ליתרונות כלכליים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אם הערבות לביטחון פיננסי הייתה אוניברסלית, איך זה עשוי לעצב את מערכות היחסים שלך עם אחרים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

במה עשויות המוטיבציות שלך להיות שונות אם עבודתך תועילה לחברה כולה ולא לעצמך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

באילו דרכים לדעתך הקהילה שלך יכולה להשתפר אם העושר יתחלק שווה בשווה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך המטרות שלך לעתיד ישתנו אם ההכנסה לא הייתה גורם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד ישתנו תחביבים ופעילויות מחוץ ללימודים אם הם לא היו מסלולים לעושר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד יכול רעיון היוקרה להתפתח בחברה עם חלוקת עושר אחידה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אילו עיסוקים עשויים להיות נפוצים יותר אם הסיכונים הפיננסיים היו מצטמצמים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך מערכות יחסים יתפתחו כשכולם נמצאים במגרש כלכלי שווה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם השאיפות שלך למסע או להרפתקאות ישתנו אם המצב הכלכלי לא היה מחסום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך ביטוי יצירתי יתפתח בעולם שפחות מונע מהצלחה מסחרית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם היית שואף להיות בעל הישגים גבוהים אם התמורה הייתה שווה לכל סוגי העבודה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך חלוקת עושר שווה תעצב את ההגדרה שלך להצלחה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אם לכולם היו אמצעים דומים, איך זה עשוי להשפיע על המטרות והשאיפות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איזו עבודה הייתה מביאה לך הגשמה אם הכנסה לא הייתה מטרה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך היית רודפת אחרי החלומות שלך אם כסף לא היה הגורם העיקרי שיש לקחת בחשבון?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד עשויות להשתנות פעילויות מבוססות צוות בבתי ספר ובמקומות עבודה אם התרומה של כולם הייתה מוערכת באותה מידה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם הרווחים היו מחולקים שווה בשווה, איך זה ישנה את הדרך שבה עסקים פועלים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד עשויה הדינמיקה של שאפתנות ודחף להיות שונה בחברה שאינה מתגמלת כלכלית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם הצרכים הבסיסיים שלך היו מסופקים תמיד, מה היית שואף לתרום לחברה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איך האינטראקציות היומיומיות שלך עם אנשים עשויות להשתנות אם לאף אחד לא היו דאגות כלכליות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

באילו דרכים לדעתך שיתוף הפעולה עשוי להשתפר אם תחרות פיננסית לא הייתה גורם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד יכולה הדרך בה אנו חוגגים הישגים להשתנות בחברה שוויונית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם אתה חושב שתרבות החברה תשתנה אם לכולם היה אותו מעמד כלכלי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם כולם היו מקבלים אותה הכנסה, איך היית בוחר את המקצוע שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם אתה מעדיף רמת חיים מובטחת על פני הפוטנציאל להתעשר מאוד?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד עשויה גישה שווה למשאבים לשנות את הדרך בה אתה ניגש להשכלה או לקריירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מה לדעתך מניע אנשים להצטיין אם התגמולים הכספיים זהים לכולם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איך הייתם מגדירים "עשירים" בעולם שבו העושר מתחלק באופן שווה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד תיווצר תחושת המטרה שלך על ידי חיים בחברה שמעריכה הצלחה קולקטיבית על פני רווחים אינדיבידואליים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד עשויה התפיסה של עבודת צוות ושיתוף פעולה להשתנות בחברה המתמקדת בשוויון חברתי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך נראית שאפתנות אישית בעולם שבו רווח אינדיבידואלי אינו המטרה הסופית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם חדשנות הייתה אך ורק לקידום חברתי, לאיזה סוג של פרויקטים היית מעוניין לתרום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם היית מעצב מחדש את המטרות החינוכיות שלך אם כל מקצוע היה מוערך באותה מידה בחברה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם הכרה חברתית או הגשמה אישית יכולה להפוך למטבע החדש בחברה ללא כסף כתמריץ?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

מה יניע אותך להיות מנהיג אם התפקיד לא יבוא עם הטבות כספיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך ייתכן שהמושג של פרישה ישתנה אם לא היה תמריץ כלכלי לחסוך לאורך הקריירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם תחביבים ותשוקות יהפכו חשובים יותר או פחות אם לא יראו בהם מקורות הכנסה פוטנציאליים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם אתה חושב שתרגיש פחות או יותר לחץ חברתי במערכת שבה מקומות עבודה והכנסה היו השוו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד תשתנה מערכת החינוך אם שוק העבודה לא היה מעריך תארים מסוימים על פני אחרים מבחינה פיננסית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך היו נראים ידידות ומערכות יחסים אם המצב הכלכלי לא היה פקטור?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

אם יצירת משהו מוצלח לא הביאה לרווח אישי, איך זה ישנה את השאיפה שלך ליצור?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

באילו דרכים הקהילה שלך עשויה להשתנות אם אורח החיים של כולם היה דומה בגלל חלוקת עושר שווה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך אתה מגדיר ’עבודה קשה’ אם התוצאות, כמו שכר או סטטוס, היו זהות לכולם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

אילו יעדים אישיים הייתם רודפים אם החברה תציע תמיכה שווה לכל מסלול קריירה, מאמנים ועד מדענים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך הייתם מתעדפים את הזמן והאנרגיה שלכם אם לכל המשרות היה אותו ערך חברתי ותמורה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם המושג ’סלבריטי’ ישתנה אם החברה מעריכה תרומה על פני עושר, וכיצד?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

מה המשמעות של ’הישג אישי’ עבורך בהקשר שבו הוא אינו מוביל להטבות כלכליות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>
English עברית