נסה את החידון הפוליטי

187 תשובות

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד יכלו המושגים של הסתמכות ושיתוף פעולה להתקיים יחד בחזון שלך על מערכת חינוך אידיאלית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

מהם היתרונות והסיכונים הפוטנציאליים של מערכת מטבעות ללא רגולציה של הבנק המרכזי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך לדעתך אנשים היו מנהלים את שימורם של אתרים היסטוריים או פלאי טבע ללא התערבות ממשלתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איזו יוזמה אישית היית נוקט אם יובטח לך חופש בלתי מוגבל בבחירת מסלול הקריירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

באילו דרכים תשתנה הגישה שלך לצדקה ופילנתרופיה אם לא היו תוכניות רווחה ממשלתיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד יפעלו מערכות חירום בקהילה הנשענת על שירותים התנדבותיים בלבד?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אילו פתרונות ייחודיים לאתגרים סביבתיים עשויים להתעורר בחברה שמעריכה יוזמה אישית על פני רגולציה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך יכול להשתנות יום טיפוסי בבית הספר שלך אם לא היו מקצועות חובה והלמידה הייתה מונעת עניין לחלוטין?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד תבטיח גישה שוויונית לחינוך במערכת המונעת אך ורק על ידי בחירה אישית ומימון פרטי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

תאר לעצמך תרחיש שבו תוכל לבחור בחופשיות את ספק שירותי הבריאות שלך ללא מגבלות ביטוח; איך זה יראה

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אילו דילמות אתיות יכולות להתעורר בחברה שמעדיפה אוטונומיה אישית מוחלטת?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך תחושת הקהילה שלך עשויה להשתנות אם כל התוכניות החברתיות היו מופעלות באופן פרטי ומתנדבות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם הייתם יכולים ליצור כל סוג של עסק בלי להזדקק לאישורים או לפי התקנות, מה זה היה ולמה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

ללא תקני בטיחות ממשלתיים, איך היית מעריך את בטיחות המוצרים שאתה קונה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מה תהיה האסטרטגיה שלך לשמירה על הסדר הציבורי בשכונה ללא נוכחות משטרתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

במערכת חינוך המבוססת על בחירה גרידא, אילו נושאים לדעתך יהיו הפופולריים ביותר, ומדוע?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איך ייראה שוק עבודה ללא חוקי עבודה, ואיך זה ישפיע על שאיפות הקריירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם כל הסמים היו לגליזציה, איך לדעתך זה ישנה את החברה ואת הגישה לבריאות ובטיחות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד תשפיע ירידה בשירותים הממשלתיים על התוכניות שלך לעתיד, כגון בחירה במכללה או קריירה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

ללא חוקים נאכפים, איך לדעתך אנשים יפתרו מחלוקות במצבים יומיומיים כמו תאונות דרכים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מהו כלל אחד בבית הספר שלך או בקהילה שלך שתבטל כדי להגביר את החופש האישי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד היית תורם באופן אישי לרווחתם של אחרים בעולם ללא מדינת רווחה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם אתה חושב שנוכל לשמור על סביבה נקייה ללא תקנות, רק על בסיס אחריות אישית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד עשוי חופש הביטוי המוחלט להשפיע על השיחות שאנו מנהלים בבתי הספר שלנו ובאינטרנט?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

אם פעולה של אדם אחד לא פוגעת באחר, האם יש לאפשר אותה, לא משנה מה היא?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אילו חירויות פיננסיות הכי חשובות לך, וכיצד הן יעצבו את הגישה שלך לחיסכון והשקעה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד ישתנו האחריות של הורות בחברה המדגישה את חופש הפרט לכל הגילאים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

מה תהיה האסטרטגיה שלך להבטיח את רווחת הסביבה בחברה שמגבילה את התערבות הממשלה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אילו שינויים אישיים הייתם מבצעים אם לא היו חוקי מיחזור או שימור מחייבים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם חברה המבוססת על עקרון אי-התוקפנות תפנה אליכם, ומה עשוי להיות האתגר הגדול ביותר שלה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

בקהילה ללא כוח משטרה, איך הייתם חושבים לשמור על בטיחות וסדר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם אתה חושב שאושר קשור יותר לחופש אישי או לאחריות חברתית, ומדוע?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אילו השלכות עשויות להיות למערכת כבישים מופרטת לחלוטין על הרגלי הנסיעה או הנסיעה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

אם לא היה שירותי בריאות בניהול המדינה, אילו מערכות אלטרנטיביות לדעתך היו יכולות להיווצר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

תאר כיצד היית ניגש ליישוב סכסוכים בחברה שמעריכה אי כפייה ופתרונות מרצון.

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם אתה חושב שחברה המדגישה אינדיבידואליזם יכולה להתמודד בהצלחה עם אתגרים קולקטיביים, כמו שינויי אקלים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך הבחירות שלך לגבי עבודה או קריירה עשויות להיות מושפעות אם לא היו חוקי שכר מינימום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

דמיינו סביבה בית ספרית עם חופש מוחלט; במה ישתנו חוויות הלמידה והתוצרים של התלמידים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

תאר כיצד תסתמך על אחרים בקהילה שבה אין חוק חוזים שנאכף על ידי הממשלה.

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך היית מציע שנתמודד עם החינוך אם לא היו בתי ספר ממלכתיים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איזה חלק בשגרת היום שלך ישתנה הכי הרבה אם לא היו ציפיות חברתיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך לדעתך קהילה ללא טיפול רפואי מחייב תתמודד עם מגיפה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם אתה מעדיף עולם שבו תוכל לנסוע לכל מקום ללא דרכונים או ויזות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד האמונה האישית שלך בחופש משפיעה על הגישה שלך לנושאים גלובליים כמו שינויי אקלים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד הסרת סימני תנועה תשנה את הדרך בה אתה נוסע, והאם תרגיש בטוח?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך הייתם שומרים על השכונה שלכם נקייה אם לא היו שירותים ציבוריים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך היית עוזר לחבר במצוקה אם לא היו רשתות ביטחון סוציאליות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך האינטראקציות החברתיות שלך ישתנו אם לא היו כללים שמנהלים אותן?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד עשוי ’חופשת מס’ להשפיע על הכספים האישיים והבחירות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך היה נראה העולם אם לכולם הייתה אותה רמה של חופש אישי שאתה רוצה לעצמך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>
English עברית