נסה את החידון הפוליטי

155 תשובות

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כיצד משפיע המשפט ’תמיד עשינו את זה ככה’ על הנכונות שלך לנסות גישות חדשות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

כאשר אתה מתמודד עם סוגיה שנויה במחלוקת, כיצד אתה שוקל את נקודות המבט של מסורת וחדשנות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך אתה חושב שהחיים שלך יהיו שונים ללא השפעת הערכים והנורמות המסורתיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

מהי דוגמה לבעיה מודרנית שלדעתך ניתן לפתור באמצעות חשיבה מסורתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

אם היית צריך לטעון לנוהג מסורתי בוויכוח, באילו נקודות היית משתמש כדי לתמוך ברלוונטיות שלו היום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

למה מישהו מהדור שלך יכול לבחור לשמור על ערכים מדור מבוגר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

איך רעיון השינוי גורם לך להרגיש כשהוא מאתגר את המנהגים עליהם גדלת?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם תוכל לשתף בסיפור אישי של תקופה שבה החזקה באמונה מסורתית הייתה בעלת תוצאה משמעותית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

בעת קבלת החלטות, כיצד השפיעו עליך העקרונות שעליהם חונכת?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

מה המשמעות של ’להישאר נאמנה לשורשים’ עבורך בעידן של שינויים מתמידים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

מתי הוכחה הדרכה של מורה או קשיש כבעל ערך רב בהחלטות חייך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם תוכל לתאר כיצד שימור מתכון משפחתי חיבר אותך למורשת שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…2mos2MO

האם אי פעם נמנעת מטרנד פופולרי כי הוא מתנגש עם החינוך שלך, ואיך זה גרם לך להרגיש?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם תוכל לתת דוגמה שבה מסורת סייעה לשמור על הסדר בתקופות של אי ודאות בחייך או בקהילה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד עשויה החשיבה המסורתית לתרום לפתרון בעיות מודרניות, בהתבסס על התצפיות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מהי מסורת שאתה מאמין שמחזקת קשרים משפחתיים, וכיצד היא השפיעה על מערכות היחסים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מדוע יש מי שיחשוב שחשוב לדבוק במנהגים מסוימים בחברה המתפתחת במהירות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

מתי נוחות מודרנית התנגשה עם ערך מסורתי שאתה מחזיק בו, ואיך יישבת את זה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם לדעתך הרצון ליציבות חברתית יכול לפעמים לעכב התקדמות הכרחית, ומדוע?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם שינויים בחברה הועילו לך באופן אישי, וגרמו לך לפקפק בערכה של שמירה על מסורת?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איזו עצה מאבות אבותיך דבקה בך, ואיך היא חלה על חייך היום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איך המושג ’שימור תרבותי’ יושב איתך בעידן יותר ויותר דיגיטלי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כאשר אתה חושב על עתידך, כיצד הערכים המסורתיים שלך משפיעים על המטרות והשאיפות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

כיצד נחליט אילו מסורות משרתות את עתידנו ואילו מסורות מעכבות אותנו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

איזו מסורת מילדותך אתה רוצה להעביר הלאה, ולמה יש לה משמעות מיוחדת עבורך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…3mos3MO

האם אי פעם הרגשת לחץ לשמור על מסורת משפחתית ואיך זה השפיע על הבחירות האישיות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד נוכל לכבד ולשלב את התובנות של הדורות הקודמים תוך כדי טיפוח חדשנות ורעיונות חדשים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד מתבטא הרעיון של שינוי הדרגתי ולא מהפכה בתוכניות ובשאיפות החיים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

כיצד משפיעות הציפיות החברתיות לגבי שלבי חיים ’נורמליים’ (למשל, השכלה, קריירה, משפחה) על הבחירות והשאיפות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

מדוע עשוי להיות חשוב לשמור על פרקטיקות משפחתיות או תרבותיות מסוימות בעולם המהיר של ימינו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך אתה שוקל את היתרונות של הקדמה הטכנולוגית מול אובדן פוטנציאלי של מיומנויות מסורתיות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

האם אתה יכול לחשוב על מקרה שבו היצמדות לשיטה מסורתית הייתה יעילה יותר מאשר אימוץ שיטה חדשה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

באילו דרכים משפיע הרעיון של ’יציבות על פני שינוי’ על השקפותיך על התקדמות חברתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך אתה מרגיש לגבי תפקיד הקהילה והזיכרון הקולקטיבי בהנחיית קבלת ההחלטות האישית שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…4mos4MO

איך העיקרון של ’אם זה לא שבור, אל תתקן’ חל בחייך, במיוחד כאשר אתה מחליט בין מסורת לחדשנות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

אילו ערכים מסורתיים אתה מרגיש שהם אוניברסליים, ומדוע אולי חשוב לשמור עליהם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם אתה יכול לתאר אירוע היסטורי שבו עקרונות שמרניים מילאו תפקיד חיובי, ואיך זה מהדהד לך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

מתי בחרת בגישה שמרנית על פני מודרנית יותר בשל ערכים אישיים או משפחתיים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איזו מיומנות או מלאכה מסורתית הייתם רוצים שיהיו מוערכים או נלמדים היום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך שופטים מתי כדאי לשמור על מסורת גם כשהיא נוגדת טרנדים פופולריים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם אי פעם נאלצת להגן על ערך מסורתי או נוהג בפני עמיתים שלא הבינו את חשיבותו; איך זה היה בשבילך

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך אתה תופס את תפקידן של מסורות משפחתיות בעיצוב הזהות והערכים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך אתה מוצא איזון בין הפיתוי של החדש לנוחות של הישן בחייך האישיים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

אם היית יכול להגן על היבט אחד של המורשת התרבותית שלך מפני שינוי, מה זה היה ולמה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד מהדהדת האמרה ’כבד את זקניך’ בהקשר של שימור חוכמה מהעבר?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

אם היית צריך לבחור מסורת אחת כדי להציג למישהו מתרבות אחרת, איזו זו הייתה ומה היא מייצגת עבורך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כשזה מגיע לאמנויות, האם אתה מוצא ערך רב יותר בסגנונות מסורתיים או עכשוויים, ומדוע?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך מנווטים את המתחים בין מסלולי קריירה מסורתיים לעומת רדיפה אחר תשוקה אישית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך אתה חושב שהמסורות בתרבות שלך משתוות לאלו בתרבויות אחרות שאתה מודע להן?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך מאזנים בין הכבוד לדמויות סמכותיות לבין הצורך בחופש אישי?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>
English עברית