נסה את החידון הפוליטי

99 תשובות

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כאשר בוחנים את אורח החיים שלך, באילו דרכים אתה תורם או מאתגר את הצרכנות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כיצד לדעתך חלוקת העושר משפיעה על הלכידות החברתית ועל תחושת הקהילה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איזה תפקיד לדעתך משחקת חדשנות בפתרון בעיות חברתיות במסגרת הקפיטליזם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

האם אתה רואה בגישה לשירותי בריאות וחינוך זכות או זכות במערכת קפיטליסטית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

באילו דרכים לדעתך מדיה חברתית משפיעה על תפיסת ההצלחה שלנו בחברה קפיטליסטית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך אתה תופס את ההשפעה של טרנדים צרכניים על אורח החיים שלך והרגלי ההוצאות שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

מה נקודת המבט שלך על עבודה התנדבותית או התמחות ללא תשלום בכלכלה מונעת רווחים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

כשאתה חושב על סיכויי העבודה העתידיים שלך, עד כמה הפוטנציאל להרוויח משפיע על בחירת הקריירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…5mos5MO

איך אתה רואה את האיזון בין עיסוק בתשוקות שלך לבין הצורך להתפרנס בכלכלה של היום?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד הדרך החינוכית הנוכחית שלך מכינה אותך לכלכלה קפיטליסטית, והאם אתה מרגיש מצויד לנווט בה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

חשבו כיצד מדיה ופרסום משפיעים על החלטות הרכישה שלכם ומה זה מעיד על תרבות הצריכה בתוך הקפיטליזם.

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם היה מקרה שבו הרגשת נאלצת לרכוש משהו עקב לחצים חברתיים ואיך אתה רואה זאת כתוצאה מקפיטליזם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כאשר אתה מדמיין חברה הוגנת, איזה תפקיד ממלאים תאגידים ואנשים עשירים בתמיכה ברווחה הקהילתית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך מיישבים את הרצון לסחורות במחירים סבירים עם הצורך בשיטות עבודה ושכר הוגנים בכלכלה קפיטליסטית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד המותגים והמוצרים שבהם אתה משתמש משקפים את זהותך, ואיזה תפקיד ממלא הקפיטליזם בעיצוב הזהות הזו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה חושב שיש יותר אפשרויות בחירה כצרכן באמת נותן לך יותר שליטה על החיים שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך המושג ’להצביע עם הדולר שלך’ מהדהד לך מבחינת כוחך כצרכן בחברה קפיטליסטית?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אי פעם נתקלת במצב שבו הרגשת שהרווח הכספי נתעדף על פני שיקולים אתיים, ומה זה לימד אותך על קפיטליזם?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

חשבו על תקופה שבה הייתם צריכים לקבל החלטת רכישה קשה; איך לדעתך האופי התחרותי של הקפיטליזם השפיע על הבחירה שלך?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

כיצד הניסיון האישי שלך עם ציד עבודה או תעסוקה מעצב את השקפתך לגבי היעילות של הקפיטליזם במתן הזדמנויות?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

בהתחשב בערכים האישיים שלך, היית אומר שהקפיטליזם מתיישר איתם, או מתנגש איתם, ומדוע?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה מרגיש שהעושר שנוצר על ידי הקפיטליזם מועיל לחברה כולה או רק לכמה נבחרים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם הקפיטליזם באמת יכול לספק חופש בחירה לצרכנים, או שמא הוא יוצר אשליות של בחירה עם חברות גדולות השולטות בשווקים?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה מאמין שהדחף לרווחים תחת הקפיטליזם יכול להתקיים במקביל לשיטות עסקיות אתיות, או שהן סותרות מטבען?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

אם היה לך הכוח, האם היית עושה שינויים כלשהם בשיטה הקפיטליסטית הנוכחית, ומה הם היו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

האם אתה חושב שהקפיטליזם מעודד צריכת יתר, ואם כן, איך זה גורם לך להרגיש לגבי השפעתו על הפלנטה שלנו?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

לדעתך, האם הקפיטליזם מעדיף חדשנות או שהוא מתגמל בעיקר את מי שכבר יש לו עושר וכוח?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>

 @ISIDEWITHנשאל…6mos6MO

איך היית מגדיר הצלחה במערכת קפיטליסטית, והאם אתה מאמין שלכולם יש הזדמנות שווה להשיג אותה?

<p style=";text-align:right;direction:rtl"></p>
English עברית