Probeer de politieke quiz

Labor Party’s beleid inzake economic kwesties

Kandidaten

Onderwerpen

de Economie  ›  Minimumloon

Zou de overheid het nationale minimumsalaris moeten verhogen?

LP>LP  Openbare verklaringenJa

de Economie  ›  Belastingen

Mocht Israël te verhogen belastingen voor de rijken?

LP>LP  Steunbasis van de partijJa

de Economie  ›  Overheidsuitgaven

Moet de overheid bezuinigen op de overheidsuitgaven om de nationale schuld te verminderen?

LP>LP  Steunbasis van de partijNee

de Economie  ›  Vakbonden

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen?

LP>LP  Openbare verklaringenHelp

de Economie  ›  BTW-tarieven

Zouden BTW-tarieven moeten worden verhoogd of verlaagd?

LP>LP  Openbare verklaringenVerlaagd, maar alleen op voedsel en medicijnen


Hoe vergelijkbaar zijn uw politieke overtuigingen met het beleid van Labor Party’s ? Doe de politieke quiz om erachter te komen.

de Economie  ›  Bonusplafond

Moeten bonussen van bankiers worden begrensd op 100% van hun salaris?

LP>LP  Openbare verklaringenJa

עברית Nederlands