נסה את החידון הפוליטי

Labor Party’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

LP>LP  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

LP>LP  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

LP>LP  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

LP>LP  הצהרות ציבוריותעוזרים

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

LP>LP  הצהרות ציבוריותלהוריד, אבל רק על מזון ותרופות


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Labor Party’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

LP>LP  הצהרות ציבוריותכן

English עברית