נסה את החידון הפוליטי

The Jewish Home’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן, ולתקן אותו אחת לשנה לפי האינפלציה

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

TJH>TJH  הצהרות ציבוריותלצמצם

הכלכלה  ›  מס ירושה

האם על ישראל לבטל את מס הירושה?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של The Jewish Home’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  מס חברות

האם על ישראל להעלות או להוריד את שיעור המס לחברות?

TJH>TJH  הצהרות ציבוריותלשמור על השיעור הקיים

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

TJH>TJH  הצהרות ציבוריותמזיקים

הכלכלה  ›  הכנסה בסיסית לכול

האם את/ה בעד תוכנית הכנסה בסיסית לכול?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  מכסי מגן

האם על הממשלה להעלות או להוריד את מכסי המגן על מוצרים המיובאים למדינה?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  תעסוקה בבית

האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  בדיקת סמים לצורך קבלת שירותי רווחה

האם על מקבלי קצבאות רווחה לעבור בדיקת סמים?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  רווחה

האם צריכות להיות יותר או פחות הגבלות על הטבות הרווחה הנוכחיות?

TJH>TJH  בסיס התמיכה של המפלגהיותר

English עברית