נסה את החידון הפוליטי
+

United Torah Judaism’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

UTJ>UTJ  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

UTJ>UTJ  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

UTJ>UTJ  הצהרות ציבוריותלהוריד, אבל רק על מזון ותרופות

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

UTJ>UTJ  הצהרות ציבוריותלא, צמצום ההוצאה הציבורית ישפיע לרעה על הכלכלה

הכלכלה  ›  מס ירושה

האם על ישראל לבטל את מס הירושה?

UTJ>UTJ  בסיס התמיכה של המפלגהכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של United Torah Judaism’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

UTJ>UTJ  בסיס התמיכה של המפלגהמזיקים

הכלכלה  ›  מס חברות

האם על ישראל להעלות או להוריד את שיעור המס לחברות?

UTJ>UTJ  הצהרות ציבוריותלהעלות

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

UTJ>UTJ  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם יש להתיר לאזרחי ישראל לחסוך או להשקיע את כספם בחשבונות בנק במדינות זרות?

UTJ>UTJ  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

UTJ>UTJ  הצהרות ציבוריותכן

English עברית