נסה את החידון הפוליטי

Yesh Atid [political party]’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

YA>YA  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

YA>YA  הצהרות ציבוריותכן

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

YA>YA  הצהרות ציבוריותמזיקים

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

YA>YA  הצהרות ציבוריותלהגדיל

הכלכלה  ›  מס חברות

האם על ישראל להעלות או להוריד את שיעור המס לחברות?

YA>YA  הצהרות ציבוריותלהעלות


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Yesh Atid [political party]’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

YA>YA  הצהרות ציבוריותכן

English עברית