Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Meretz

Kandydaci

Tematy

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

M>M  Baza wsparcia PartyTak, ale mniej skupiając się na treningu wojskowym i bardziej na edukacji oraz rozwijaniu umiejętności.

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

M>M  Oświadczenia publicznePro-choice

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

M>M  Oświadczenia publiczneTak


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki Meretz [political party]’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

M>M  Baza wsparcia PartyTak, pod warunkiem, że mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Powinno być nielegalne spalić izraelskie flagi?

M>M  Oświadczenia publiczneNie

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Izrael powinien przyjąć uchodźców z Syrii?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

M>M  Oświadczenia publiczneTak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

M>M  Oświadczenia publiczneTak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii

Gospodarka  ›  Podatki

Izrael powinien podnieść podatki dla bogatych?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

M>M  Oświadczenia publiczneNie

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Izrael powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

M>M  Oświadczenia publiczneSpadek

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Izraelu, mają prawo do głosowania?

M>M  Baza wsparcia PartyNie, jedynie obywatele powinni posiadać prawo do głosowania

Imigracja  ›  Zakaz imigracji

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Izraela?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Prywatyzacja służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

M>M  Oświadczenia publicznePrywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej.

środowisko  ›  Zakaz plastkowych produktów

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

M>M  Oświadczenia publiczneTak, jednak tylko dla celów medycznych

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

M>M  Oświadczenia publiczneZmniejszone, ale tylko w przypadku pożywienia i leków

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

M>M  Baza wsparcia PartyTak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Przejrzystość kandydata

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Regulacja mediów społecznościowych

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Gdyby Izrael podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

M>M  Oświadczenia publicznePodnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

M>M  Oświadczenia publicznePomoc

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

M>M  Baza wsparcia PartyTak, ale nie dla kosmetyków

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Imigranci powinni być zobowiązani do nauki języka izraelskiego?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

M>M  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

M>M  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

M>M  Oświadczenia publiczneNie

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

M>M  Oświadczenia publiczneTak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Izrael powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

M>M  Baza wsparcia PartyWzrost

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

M>M  Oświadczenia publiczneTak

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

M>M  Baza wsparcia PartyTak, o ile dochody podatkowe ostatecznie przekroczą zachęty podatkowe

עברית Polski