Spróbuj quiz polityczny

Platforma i zasady Żydowski Dom

Kandydaci

Tematy

Nauka  ›  Szczepienia obowiązkowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, jednak tylko dla śmiertelnych chorób zakaźnych

Polityka zagraniczna  ›  Obowiązkowa służba wojskowa

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Politycy, którzy popełnili przestępstwo

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Transport  ›  Transport publiczny

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, oraz zapewnić swobodniejszy transport publiczny

Społeczny  ›  Aborcja

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyPro-life


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki The Jewish Home’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją

Społeczny  ›  Prawa adopcyjne osób ze środowisk LGBT

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Małżeństwo par homoseksualnych

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneNie

Imigracja  ›  Deportacja karanych imigrantów

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Inwigilacja rządowa

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Palenie flagi

Powinno być nielegalne spalić izraelskie flagi?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneTak

Imigracja  ›  Imigranci muzułmańscy

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Single-Payer Healthcare

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, ale pozwól ludziom korzystać z prywatnego ubezpieczenia

Gospodarka  ›  Podatki

Izrael powinien podnieść podatki dla bogatych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

środowisko  ›  Regulacje środowiskowe

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii

Edukacja  ›  Opłaty za studia

Czy studia na publicznych uniwersytetach powinny być darmowe?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Eutanazja

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Uchodźcy z Syrii

Izrael powinien przyjąć uchodźców z Syrii?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneNie

Społeczny  ›  Kara śmierci

Czy popierasz karę śmierci?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneTak

Wybory  ›  Prawo wyborcze dla Cudzoziemców

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie w Izraelu, mają prawo do głosowania?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Kobiety w wojsku

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Podwójne obywatelstwo

Czy imigranci do Izraela mogą mieć status podwójnego obywatelstwa?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Uzbrojeni nauczyciele

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Polityka zagraniczna  ›  Wydatki na armię

Izrael powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki wojskowe?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneWzrost

Polityka wewnętrzna  ›  Ochrona sygnalistów

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Stawki VAT

Stawki VAT powinny być zmniejszone czy zwiększone?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneSpadek

Opieka medyczna  ›  Marihuana

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Limity czasowe

Powinny tam być określenie limitów dla członków Knesetu?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Podatek spadkowy

Gdyby Izrael zniesienie podatku spadkowego?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Wybory  ›  Finansowanie kampanii

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Polityka antynarkotykowa

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Opieka medyczna  ›  Zdrowie psychiczne

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko zwiększyć fundusze indywidualnej opieki zdrowotnej zamiast dawać dotacje firmom farmaceutycznym

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Gdyby Izrael podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneNależy utrzymać aktualną stawkę

Polityka zagraniczna  ›  Wybory zagraniczne

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Nauka  ›  Energetyka jądrowa

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

TJH>TJH  Oświadczenia publiczneSzkodzą

Wybory  ›  Wiek uprawniający do głosowania

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Wybory  ›  Partia polityczna Dotacje

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Powszechny dochód podstawowy

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka wewnętrzna  ›  Nadzór przez monitoring

Czy rząd powinien zwiększyć nadzór przez monitoring w miejscach publicznych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Kary za handel narkotykami

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie, za to powinni dostać dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego.

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Cła

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Społeczny  ›  Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Imigracja  ›  Asymilacja imigrantów

Imigranci powinni być zobowiązani do nauki języka izraelskiego?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Polityka wewnętrzna  ›  Neutralność sieci

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie, to pozwoliłoby im na usunięcie konkurencji, stworzenie sztucznych braków i zwiększenie cen

Imigracja  ›  Test na obywatelstwo

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Badania na zwierzętach

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Prawa wyborcze kryminalistów

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowania

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Przestępczość  ›  Prywatne więzienia

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Przestępczość  ›  Przeludnienie więzień

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Opieka medyczna  ›  Bezpieczna przystań

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

Polityka zagraniczna  ›  Pomoc zagraniczna

Izrael powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartySpadek

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyWięcej

środowisko  ›  Szczelinowanie

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Żywność genetycznie modyfikowana

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

środowisko  ›  Dotacje korporacyjne

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyTak

Społeczny  ›  Przewoźnicy sportowców

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

TJH>TJH  Baza wsparcia PartyNie

עברית Polski