39%
יותר
51%
פחות
36%
יותר
42%
פחות
2%
להגדיל, ולהפריט את תעשיית שירותי הבריאות כולה
7%
לצמצם, ולהגדיל את המימון הממשלתי
1%
להרחיב, ולבטל את הסובסידיות הממשלתיות
3%
לצמצם, ואין להפריט כלל את תעשיית שירותי הבריאות

תוצאות היסטוריות

ראה כיצד התמיכה בכל עמדה בנושא "הפרטת שירותי הבריאות” השתנתה לאורך זמן עבור 16k מצביעים ישראל .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

חשיבות היסטורית

ראה כיצד חשיבות "הפרטת שירותי הבריאות” השתנתה לאורך זמן עבור 16k מצביעים ישראל .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

תשובות פופולריות אחרות

תשובות ייחודיות ממשתמשים ישראל שהשקפותיהם חרגו מעבר לאפשרויות שסופקו.

שאלות פופולריות אחרות

חקור נושאים אחרים שחשובים לבוחרים ישראל .

English עברית