81%
כן
19%
לא
76%
כן
14%
לא
5%
כן, ולספק תמריצים נוספים להפקת אנרגיה חלופית
2%
לא, במקום זאת יש לספק תמריצים נוספים להפקת אנרגיה חלופית
2%
לא, רק לאכוף את התקנות הקיימות
1%
לא, ואני מאמין/ה שהתחממות כדור הארץ היא תופעה טבעית
0%
לא, והממשלה הנוכחית אוכפת תקינה מוגזמת על עסקים

תוצאות היסטוריות

ראה כיצד התמיכה בכל עמדה בנושא "רגולציה סביבתית” השתנתה לאורך זמן עבור 11.6k מצביעים ישראל .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

חשיבות היסטורית

ראה כיצד חשיבות "רגולציה סביבתית” השתנתה לאורך זמן עבור 11.6k מצביעים ישראל .

טוען נתונים...

טוען תרשים... 

תשובות פופולריות אחרות

תשובות ייחודיות ממשתמשים ישראל שהשקפותיהם חרגו מעבר לאפשרויות שסופקו.

שאלות פופולריות אחרות

חקור נושאים אחרים שחשובים לבוחרים ישראל .

English עברית