Prova den politiska frågesport

Yesh Atid plattform och policy

Kandidater

ämnen

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

YA>YA  Offentliga uttalandenNej

Transporter  ›  Allmänna transporter

Bör regeringen öka utgifterna till allmänna transporter?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

YA>YA  Offentliga uttalandenFör abort


Hur liknar din politiska tro på Yesh Atid [political party]’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna den israeliska flaggan?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Statlig sjukvård

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Skatter

Skulle Israel höja skatterna på de rika?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Utbildning  ›  Universitetsundervisning

Borde utbildning vid offentliga universitet vara gratis?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Skulle Israel emot flyktingar från Syrien?

YA>YA  Offentliga uttalandenNej

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande bor i Israel, har rätt att rösta?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Social  ›  Kvinnor i strid

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Invandring  ›  Dubbelt medborgarskap

Ska invandrare till Israel få tillstånd att ha dubbelt medborgarskapsstatus?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Beväpnade lärare

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Skulle Israel öka eller minska militärutgifterna?

YA>YA  Partiets supportbasÖka, men bara efter att vårt underskott minskat kraftigt

Invandring  ›  Immigrationsförbud

Bör det finnas ett tillfälligt förbud mot all invandring till Israel?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

YA>YA  Offentliga uttalandenMindre, och förse sjukvården med mer statliga medel

Ekonomin  ›  Momssatser

Borde momssatser ökas eller minskas?

YA>YA  Offentliga uttalandenÖka

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Periodgränser

Bör det finnas periodgränser för medlemmar i Knesset?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Arvsskatt

Skulle Israel avskaffa arvsskatten?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Förbud mot plastprodukter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa, för de flesta men inte all narkotika

Sjukvård  ›  Psykisk hälsa

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Skulle Israel höja eller sänka skattesatsen för företag?

YA>YA  Offentliga uttalandenÖka

Utrikespolitik  ›  Utländska val

Ska regeringen försöka att påverka utländska val?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Reglering av sociala medier

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

YA>YA  Offentliga uttalandenSkadar

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Videoövervakning

Borde staten ha mer videoövervakning på offentliga platser?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Straff för knarklangning

Bör knarklangare dömas till döden?

YA>YA  Partiets supportbasNej, döm dem istället till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

YA>YA  Partiets supportbasNej, ett globalt frihandelssystem är bättre för företag och konsumenter

Social  ›  Könskvotering på arbetsplatsen

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Djurförsök

Ska forskare få använda djur för att testa säkerheten för droger, vacciner, medicintekniska produkter och kosmetika?

YA>YA  Partiets supportbasJa, men inte för kosmetika

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

YA>YA  Partiets supportbasJa, med undantag för brottslingar dömda för mord eller våldsamma brott

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Privata fängelser

Ska regeringen hyra privata företag att köra fängelser?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

YA>YA  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa

Sjukvård  ›  Säker zon

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Skulle Israel öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

YA>YA  Partiets supportbasMinska

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

YA>YA  Offentliga uttalandenJa, men öka insynen

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

YA>YA  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Företagsbidrag

Ska städer tillåtas erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

YA>YA  Partiets supportbasJa

עברית Svenska