Siyasi sınav deneyin
Bilgi yarışması  |  Anketler  |  Taraflar  | 
Bu cevapOy vermeyi hatırlat

Daha Popüler Konular

Seçmenlerin diğer popüler siyasi konularda siding nasıl bak...

“Az ve sağlık sektöründe hiçbir özelleştirme olmalıdır”

Cevabı içinde: Hastane ve sağlık hizmetlerinin daha az ya da özelleştirme olmalı mıdır?

Bu tutumu tartışın...

עברית Türk