Prøv den politiske quiz

Likud platform og politikker

Kandidater

Emner

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

L>L  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

L>L  Partiets støttebasePro-valg, men forbud efter tre (3) måneder.

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

L>L  Partiets støttebaseTag regeringen ud af ægteskabet og gør det i stedet til en religiøs beslutning

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

L>L  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

L>L  Partiets støttebaseJa, og skaf flere flere offentlige transportmidler


Hvor ligner din politiske tro på Likud’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

L>L  Partiets støttebaseJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

L>L  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

L>L  Partiets støttebaseJa, og regulere den hvert år i henhold til inflationen

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Israel få lov til at have dobbelt statsborgerskab?

L>L  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

L>L  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

L>L  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

L>L  Partiets støttebaseJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

L>L  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Israel hæve skatterne på de rige?

L>L  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det israelske flag?

L>L  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Israel acceptere flygtninge fra Syrien?

L>L  Offentlige erklæringerNej, vi bør eliminere enhver mulighed for terrorister at komme ind i landet

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

L>L  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

L>L  Partiets støttebaseJa, dette system garanterer sundhedspleje for alle

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

L>L  Partiets støttebaseNej, hyr professionelt trænede sikkerhedsvagter i stedet

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

L>L  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Israel, har ret til at stemme?

L>L  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

L>L  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Israel øge eller mindske militærudgifterne?

L>L  Offentlige erklæringerForøg

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skal der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Israel?

L>L  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

L>L  Partiets støttebaseMere

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

L>L  Partiets støttebaseJa, men kun hvis der ikke er en chance for at de kan overleve deres sygdom

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

L>L  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

L>L  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Sigt Grænser

Skulle der være sigt grænser for medlemmer af Knesset?

L>L  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

L>L  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

L>L  Partiets støttebaseJa, men kun til medicinsk brug

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

L>L  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

L>L  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

L>L  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

L>L  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

L>L  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

L>L  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

L>L  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

L>L  Offentlige erklæringerSåret

Økonomien  ›  arveafgift

Skulle Israel afskaffe arveafgift?

L>L  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

L>L  Offentlige erklæringerSænkes, for at skabe økonomisk vækst

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

L>L  Offentlige erklæringerJa, og finansieringen bør være proportional med mængden af ​​stemmer, de modtager

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Israel hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

L>L  Offentlige erklæringerSænk

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

L>L  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

L>L  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

L>L  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

L>L  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

L>L  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

L>L  Partiets støttebaseNej, al traffik skal behandles ens og fortsæt internettets åbenhed

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

L>L  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

L>L  Partiets støttebaseNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

L>L  Partiets støttebaseJa, enhver borger fortjener ret til at stemme

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære den israelske sprog?

L>L  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal israelske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

L>L  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

L>L  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

L>L  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

L>L  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

L>L  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

L>L  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

L>L  Partiets støttebaseMere

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

L>L  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

L>L  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

L>L  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

L>L  Partiets støttebaseJa

Forbrydelse  ›  Defundering af politiet

Bør finansiering til lokale politiafdelinger omdirigeres til sociale og samfundsbaserede programmer?

L>L  Partiets støttebaseJa

עברית Dansk