Prøv den politiske quiz

Meretz platform og politikker

Kandidater

Emner

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

M>M  Offentlige erklæringerFor valg

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Videnskab  ›  Obligatoriske vaccinationer

Bør regeringen kræve at børn bliver vaccineret for sygdomme der kan forebygges?

M>M  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

M>M  Partiets støttebaseJa, men med mindre fokus på militærtræning og mere fokus på uddannelse og udvikling af evner


Hvor ligner din politiske tro på Meretz [political party]’s politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

M>M  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

M>M  Partiets støttebaseJa, så længe det er sikkert for dem at vende hjem til deres land

Økonomien  ›  Minimumsløn

Skulle regeringen hæve den nationale mindsteløn?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Transport  ›  Offentlig Transport

Skal regeringen øge udgifterne til offentlig transport?

M>M  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

M>M  Offentlige erklæringerJa, det er diskrimination at forhindre kvinder i at tjene i kamproller

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

M>M  Offentlige erklæringerJa, og giv flere incitamenter til alternativ energiproduktion

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

M>M  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

M>M  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

M>M  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Israel hæve skatterne på de rige?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

M>M  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Syriske flygtninge

Skulle Israel acceptere flygtninge fra Syrien?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Bør undervisning på offentlige universiteter være gratis?

M>M  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

M>M  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det israelske flag?

M>M  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

M>M  Partiets støttebaseJa

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skulle Israel øge eller mindske militærudgifterne?

M>M  Offentlige erklæringerFormindsk

Sundhedspleje  ›  Privatisering af Sundhedspleje

Bør der være mere eller mindre privatisering af hospital- og sundhedsplejetjenester?

M>M  Offentlige erklæringerMindre, og ingen dele af sundhedsindustrien skal privatiseres

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

M>M  Offentlige erklæringerJa, men kun til medicinsk brug

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

M>M  Partiets støttebaseNej

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

M>M  Partiets støttebaseJa, midlertidigt, mens vi øger investeringerne i renere vedvarende alternativer

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

M>M  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

M>M  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

M>M  Offentlige erklæringerJa

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

M>M  Partiets støttebaseJa, men ikke for kosmetik

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

M>M  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

M>M  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

M>M  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

M>M  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

M>M  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

M>M  Offentlige erklæringerJa, men vi forlanger en mærkning af genmodificerede fødevarer.

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

M>M  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  arveafgift

Skulle Israel afskaffe arveafgift?

M>M  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

M>M  Offentlige erklæringerHjælper

Økonomien  ›  Momssatser

Bør momssatser forøges eller sænkes?

M>M  Offentlige erklæringerSænkes, men kun på mad og medicin

Indenrigspolitik  ›  Videoovervågning

Bør regeringen øge videoovervågningen på offentlige steder?

M>M  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

M>M  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal indvandrere være forpligtet til at lære den israelske sprog?

M>M  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

M>M  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

M>M  Offentlige erklæringerNej

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

M>M  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Israel hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

M>M  Offentlige erklæringerHæv for store multinationale virksomheder, men sænk den for små virksomheder

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

M>M  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

M>M  Partiets støttebaseJa, så længe det lokale miljø ikke er kompromitteret

Økonomien  ›  Loft på bonus

Skal grænsen for bankmænds bonusser gå ved 100% af deres løn?

M>M  Offentlige erklæringerJa

עברית Dansk