נסה את החידון הפוליטי

Likud’s במדיניות economic

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן, ושיהיה שכר מחיה

הכלכלה  ›  מסים

האם מדינת ישראל צריכה להעלות מסים לעשירים?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  שיעור המע"מ

האם יש להעלות או להוריד את שיעור המע"מ?

L>L  הצהרות ציבוריותלהוריד, כדי לדחוף את הצמיחה במשק

הכלכלה  ›  מס ירושה

האם על ישראל לבטל את מס הירושה?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Likud’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  מס חברות

האם על ישראל להעלות או להוריד את שיעור המס לחברות?

L>L  הצהרות ציבוריותלהוריד

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

L>L  הצהרות ציבוריותמזיקים

הכלכלה  ›  הכנסה בסיסית לכול

האם את/ה בעד תוכנית הכנסה בסיסית לכול?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  תמריץ כלכלי

האם על הממשלה להשתמש בתמריצים כלכליים כדי לסייע למדינה בתקופות מיתון?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  מכסי מגן

האם על הממשלה להעלות או להוריד את מכסי המגן על מוצרים המיובאים למדינה?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם יש להתיר לאזרחי ישראל לחסוך או להשקיע את כספם בחשבונות בנק במדינות זרות?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תעסוקה בבית

האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  ביטקוין

האם על הממשלה להגדיר את הביטקוין כמטבע חוקי?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

English עברית