נסה את החידון הפוליטי

Likud’s במדיניות foreign policy

מועמדים

נושאים

מדיניות חוץ  ›  שירות צבאי חובה

האם יש לחייב כל אזרח בן 18 לשרת לפחות שנה אחת בצבא?

L>L  הצהרות ציבוריותכן

מדיניות חוץ  ›  פליטים סורים

האם על ישראל לקבל פליטים מסוריה?

L>L  הצהרות ציבוריותלא, עלינו למנוע כל אפשרות שטרוריסטים ייכנסו למדינה

מדיניות חוץ  ›  תקציב הביטחון

האם על ישראל להגדיל או להקטין את תקציב הצבא?

L>L  הצהרות ציבוריותלהגדיל

מדיניות חוץ  ›  בחירות במדינות זרות

האם על הממשלה לנסות להשפיע על בחירות במדינות זרות?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  סיוע חוץ

האם על ישראל להגדיל או לצמצם את ההוצאות על סיוע חוץ?

L>L  בסיס התמיכה של המפלגהלצמצם


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Likud’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

English עברית