נסה את החידון הפוליטי

Meretz [political party]’s במדיניות environmental

מועמדים

נושאים

הסביבה  ›  תקינה סביבתית

האם על הממשלה להגביר את הרגולציה הסביבתית על עסקים כדי להפחית את פליטת הפחמן?

M>M  הצהרות ציבוריותכן, ולספק תמריצים נוספים להפקת אנרגיה חלופית

הסביבה  ›  איסור על מוצרי פלסטיק

האם יש לאסור על ייצור מוצרים חד-פעמיים (כמו כוסות, צלחות וסכו"ם מפלסטיק) המכיל פחות מ-50% חומרים מתכלים?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הסביבה  ›  ניסויים בבעלי חיים

האם מותר לחוקרים להשתמש בבעלי חיים בבדיקת בטיחותם של תרופות, חיסונים, מכשירים רפואיים וקוסמטיקה?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל לא לקוסמטיקה

הסביבה  ›  סדיקה

האם אתה תומך בשימוש בfracking ההידראולי כדי לחלץ משאבי נפט וגז טבעי?

M>M  הצהרות ציבוריותלא

הסביבה  ›  מוצרי מזון מהונדסים גנטית

האם את/ה בעד השימוש בגידולים ומוצרי מזון מהונדסים גנטית?

M>M  הצהרות ציבוריותכן, אבל לחייב סימון של מוצרי מזון מהונדסים גנטית


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Meretz [political party]’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הסביבה  ›  תמיכות חברות

האם יש לאפשר לערים להציע תמריצים כלכליים לחברות פרטיות?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהכן, כל עוד ההכנסות ממסים בסופו של דבר יעלה על תמריצי המס

English עברית