נסה את החידון הפוליטי

Meretz [political party]’s במדיניות foreign policy

מועמדים

נושאים

מדיניות חוץ  ›  שירות צבאי חובה

האם יש לחייב כל אזרח בן 18 לשרת לפחות שנה אחת בצבא?

M>M  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל להתמקד פחות באימונים צבאיים ויותר בחינוך ופיתוח מיומנויות

מדיניות חוץ  ›  פליטים סורים

האם על ישראל לקבל פליטים מסוריה?

M>M  הצהרות ציבוריותכן

מדיניות חוץ  ›  תקציב הביטחון

האם על ישראל להגדיל או להקטין את תקציב הצבא?

M>M  הצהרות ציבוריותלצמצם


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של Meretz [political party]’s ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

English עברית